[custom_headline type=»center» level=»h2″ looks_like=»h1″ id=»» class=»ordensregler_header» style=»»]ORDENSREGLER[/custom_headline][container id=»» class=»» style=»margin-top: 20px;»][accordion id=»» class=»» style=»»][accordion_item parent_id=»» title=»1. Vis hensyn ovenfor andre» id=»» class=»» style=»»]Leieboerne plikter å vise gjensidig hensynsfullhet ved anvendelse av egen leilighet så vel som felles eiendom[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»2. Vedlikehold» id=»» class=»» style=»»]Ingen må iverksette tiltak som skader, forringer, forandre eller skjemmer borettslagets eiendom.
Dette gjelder også egen leilighet som til enhver tid må holdes skikkelig vedlikeholdt.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»3. Uteområder» id=»» class=»» style=»»]Plener og beplantning må omgås med varsomhet så de ikke skades[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»4. Søppel» id=»» class=»» style=»»]Urenslighet og tilsøling må ikke forekomme innenfor borettslagets eiendommer.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»5. Utlufting av leilighet» id=»» class=»» style=»»]Utlufting av leiligheten må ikke foregå mot fellesinngangen.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»6. Nattero» id=»» class=»» style=»»]Etter klokken 23.00 har alle krav på nattero.
All form for underholdning og fest etter denne tid skal foregå hensynsfullt og avdempet, slik at ingen forstyrret.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»7. Bilkjøring i borettslagets område» id=»» class=»» style=»»]Kjøring, aking og lignende innenfor borettslagets område skal foregå med særskilt varsomhet.
Parkering av biler skal foregå på dertil bestemte steder.
Det er ikke tillatt å parkere foran inngangene.
Beboerne må påse at dette blir overholdt.
Gjester henvises til å parkere biler utenfor borettslagets oppmerkede plasser.
Beboerne må påse at dette blir overholdt.
Ved opphold slås motoren av.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»8. Utelek» id=»» class=»» style=»»]Fotballsparking og annen form for sport og lek må ikke foregå på slik måte eller på slike steder at det forstyrrer beboerne eller at det kan være fare for at det kan oppstå skader på bygninger, beplantninger eller andre eiendeler.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»9. Hundehold» id=»» class=»» style=»»]Det er ikke tillatt å holde hund.
Styret kan allikevel samtykke i at beboeren kan ha hund dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

For å få søknadsskjema og kriterier kontakt styret.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»10. Avfall» id=»» class=»» style=»»]Avfall fra husholdninger kastes i beholderne som er utplassert mellom blokkene og merket henholdsvis papir, restavfall og matavfall.
Avfallet skal sorteres i henhold til kommunens retningslinjer. Plastavfall skal lagres i kjelleren.
Avfall av slikt omfang at det ikke kan pakkes i vanlige poser (bæreposer) må hver enkelt selv sørge for å få fjernet.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»11. Tørke / Lufte tøy» id=»» class=»» style=»»]Tøy skal henges til tørking og lufting på tørke- og luftebalkongene eller på andre dertil
bestemte innredninger alle hverdager unntatt fredag, da det er luftedag.

Ikke i vinduer, balkonger, gjerder og lignende.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»12. Risting / Banking av tepper o.l.» id=»» class=»» style=»»]Risting og banking av tøy (tepper, ryer, sengeklær og lignende) skal foregå på tørke og luftebalkong eller på egnet sted bak blokkene. Risting og banking av tøy må ikke foregå ved siden av eller over opphengt vasket tøy.

Banking og risting av tepper og lignende på hovedbalkong er ikke tillatt.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»13. Tørking av tøy» id=»» class=»» style=»»]Uthenging av tøy på søndager og helligdager er ikke tillatt.
La ikke tøy henge lenger enn nødvendig.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»14. Vedlikehold og dugnader» id=»» class=»» style=»»]Vedlikehold og andre større arbeidsoppgaver innenfor borettslaget kan av styret bestemmes utført som dugnadsarbeid eller utført for beboernes regning. Dugnadsinnsats som ikke blir utført som bestem kan av styret bli pålagt å betale for stedfortreder.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»15. Generelt om vedtekter» id=»» class=»» style=»»]Leieboerne må til enhver tid rette seg etter de påbud som borettslaget gir til opprettholdelse av ro og orden, i fellesinteresse og til beskyttelse av eiendommen.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»16. Styrets oppgave» id=»» class=»» style=»»]Styret påser at ordensreglene følges og for øvrig kontakter boligbyggelaget dersom tvil eller tvister oppstår.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»17. Boring og Banking» id=»» class=»» style=»»]Boring og banking må ikke skje etter kl. 21.00 på hverdager, 15.00 på lørdager og er ikke tillatt på søndager og helligdager.[/accordion_item][accordion_item parent_id=»» title=»18. Oppussing av leilighet» id=»» class=»» style=»»]Vaktmester skal ved oppussing kontaktes før oppussingen starter. Ved oppussing av leilighet skal nabovarsel henges opp på oppslagstavle ved heis i 1. etg, med informasjon om i hvilken leilighet oppussingen skal foregå, samt navn og telefonnummer på andelseieren eller annen kontaktperson. Varselet skal også inneholde opplysninger om hvor lenge arbeidet skal pågå. Hvis arbeidet vil medføre særlig støy eller annen ulempe for andre beboere, skal varselet inneholde opplysning om hvilke perioder dette vil gjelde og hva som da skal gjøres.

Krav til vannstopper ved bytte av kjøkken

Ved bytte av kjøkken er det krav om at vannstopper monteres opp igjen. Styret skal så kontaktes slik at dette blir kontrollert. Dette er pga. forsikringen vi har i borettslaget.

[/accordion_item][/accordion][/container]