Studentboligene Røverdalen – Høring med frist 11.mai 2018

Illustrasjon av Code Arkitektur publisert i Oppland Arbeiderblad 01.11.2017 Studentboligene på parkeringsplassen ved Fjellhallen – høring med frist 11. mai 2018. Forslag til detaljreguleringsplan for tomten med de foreslåtte studentboligblokkene og parkeringshuset i Røverdalen ligger ute til 2. gangs offentlig … Read More

Hva skal du gjøre i en brannsituasjon?

Branninstruks Briskebyen Borettslag Adresse: Heimdalsgate 5 og 7 Ved brann må du handle raskt, riktig og rolig. Varsle, redde, slokke Varsle: – De som er i fare – Brannvesenet – tlf. 110 Redde: – Bistå med evakuering til det fri … Read More