Studentboligene Røverdalen – Høring med frist 11.mai 2018

Illustrasjon av Code Arkitektur publisert i Oppland Arbeiderblad 01.11.2017

Studentboligene på parkeringsplassen ved Fjellhallen – høring med frist 11. mai 2018.

Forslag til detaljreguleringsplan for tomten med de foreslåtte studentboligblokkene og parkeringshuset i Røverdalen ligger ute til 2. gangs offentlig ettersyn på kommunens nettsider.

Utbyggeren Sit (studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) planlegger to blokker (tårn) på 12 etasjer over parkeringshuset. På informasjonsmøtet 18.10 2017 kom det fram at to plan av tre i parkeringshuset ikke er tenkt nedgravd, slik at høyden på blokkene i praksis blir 14 etasjer over bakkenivå. Dette vil naturlig nok i høy grad påvirke oss som nærmeste naboer.

Hvis du har kommentarer, send dem til borettslaget på treffesher@yahoo.com, eller legg dem i postkassa ved heisen hvis du vil levere på papir. Svarfristen satt av kommunen er 11.mai. For at styret skal ha anledning til å systematisere innspill til et eventuelt høringssvar fra borettslaget må kommentarer være sendt eller levert innen 2. mai.

Dokumentene ligger på følgende nettadresser:
https://www.gjovik.kommune.no/plan-og-utbygging/arealplan/arealplaner/roverdalen-studentboligblokker-og-parkeringsanlegg/

Dokumenter:

Saksframlegg og vedtak i Utvalg for Samfunnsutvikling 22. mars 2018 (.pdf)

Plankart (.pdf)

Planbestemmelser (.pdf)

Planbeskrivelse (.pdf)

Risiko- og sårbarhetsanalyse, revidert 26.1.2018 (.pdf)

Merknader ved varsel om oppstart (.pdf)

Merknader ved førstegangs offentlig ettersyn (.pdf)

Støyrapport, Feste NordØst as 25.6.2017 (.pdf)

Grunnundersøkelser – geoteknisk vurderingsrapport, Norconsult 23.6.2017 (.pdf)

Grunnundersøkelser – datarapport, Norconsult 30.5.2017 (.pdf)

Grunnundersøkelser – miljørisikovurdering, Norconsult 10.11.2017 (.pdf)

Grunnundersøkelser – miljøteknisk grunnundersøkelse, Norconsult 7.7.2017 (.pdf)

Trafikk – trafikkberegninger, Sweco 7.6.2017 (.pdf),

Trafikk – trafikkvurderinger grunnlag, Norconsult 21.8.2017 (.pdf)

Trafikk – trafikkvurderinger, Norconsult 6.2.2018 (.pdf)

Trafikk – tekniske vegtegninger, Norconsult 6.2.2018 (.pdf)

VA-plan, Sweco 19.6.2017 (.pdf)

Visualiseringer – fjernvirkninger, Code Arkitektur 21.2.2018 (.pdf)

Visualiseringer – foreløpige snitt og plantegninger, Code Arkitektur 21.2.2018 (.pdf)

Visualiseringer – sol- og skyggestudier, Code Arkitektur 23.2.2018 (.pdf)

Visualiseringer – nærvirkninger, Code Arkitektur 21.2.2018 (.pdf)

Visualisering – landskapsplan, Bar Bakke 27.2.2018 (.pdf)

Notat detaljregulering Røverdalen, Sit og Code Arkitektur 26.2.2018 (.pdf)

 (.pdf)Estetisk utforming som ledd i byutvikling, Gjøvik kommune 3.7.2017 (.pdf)

Planskjema (.pdf)