Rolle Navn Telefon Epost
Styreleder Leif Joar Galåen 99015486 treffesher@yahoo.com
Sekretær Anny Lium 95449311 anny-lium@hesthagen.com
Styremedlem Kjetil Dalby
Styremedlem Jostein Bergslien
Styremedlem Simen Johansen
Vaktmester Egil Bakken 97696515