VEDTEKTER

for Briskebyen borettslag org nr 948 925 753 tilknyttet Gjøvik og Omegn boligbyggelag
vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28.05.1970, sist endret den 23.05.2016.

Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004