Studentboligene Røverdalen – Høring med frist 11.mai 2018

Illustrasjon av Code Arkitektur publisert i Oppland Arbeiderblad 01.11.2017 Studentboligene på parkeringsplassen ved Fjellhallen – høring med frist 11. mai 2018. Forslag til detaljreguleringsplan for tomten med de foreslåtte studentboligblokkene og parkeringshuset i Røverdalen ligger ute til 2. gangs offentlig … Read More