Hva skal du gjøre i en brannsituasjon?

Branninstruks Briskebyen Borettslag

Adresse: Heimdalsgate 5 og 7

Ved brann må du handle raskt, riktig og rolig.

Varsle, redde, slokke

Varsle: – De som er i fare

– Brannvesenet – tlf. 110

Redde: – Bistå med evakuering til det fri

– Bruk ikke heisen, evakuering via trapperom

Slokke: – Slokke med husbrannslanger, Håndslokkingsapparat, eventuelt kvele ilden med teppe ol.

NB! – Lukk alle dører og vinduer så brann og røyk sprer seg minst mulig.

Gå til samleplass ved skulpturen ved Fjellhallen

Hold deg alltid orientert om:

– Rømningsveier – hold disse ryddige

– Slokkeutstyrets plassering

– Håndslokkeapparatets bruksanvisning